August 18, 2022
พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ประเภทราชวพระอาทิตย์หาร | พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ขึ้นขณะมีพระชนมายุ 25 พรรษา เพื่อเป็นการสรรเสริญแล้วก็อุทิศพระราชบุญกุศลสนองแก่กรมสมเด็จพระเทวดาศิรินทรามาตย์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | ภายในมีการวางแผนผังอย่างเป็นระเบียบ กล่าวคือ กำหนดให้มีสถานศึกษาตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก เขตพุทธาวาสอยู่ตรงกลาง แล้วก็หลุมฝังศพอยู่ฝั่งตะวันตก (เป็นปริศนาในทางธรรมที่เปรียบได้ดั่งชีวิตคน ซึ่งเริ่มด้วยวัยเด็ก วัยกลางคน 

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

 

รวมทั้งจบลงที่ความตาย)อุโบสถขนาดใหญ่ ผนังภายนอกเขียนลายรดน้ำ ผนังภายในทาชาดเขียนลายทองคำรูปเทพยดา ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นทรงพระมหามงกุฎประดับกระเบื้องเคลือบ เพดานเขียนลายสุวรรณรูปเหล่าเทวดา พร้อมแกะรูปตรา 5 เครือญาติ | พระนิรันยี่ห้อย พุทธรูปประจำรัชกาลที่ 4 | วิหารท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต | เชิงตะกอนหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์ แล้วก็หลุมฝังศพหลวง (ที่เผาศพสำหรับราชวงศ์ ซึ่งมิได้สร้างพระเมรุฯ ที่ท้องสนามหลวง)

 

พวงหรีด วัดเทพศิรินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.