July 1, 2022

พวงหรีดงาว

พวงหรีดงาว พวงหรีดงาวถ้าลูกค้าอยากที่จะให้พวกเราจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือพวงหรีด งาว จังหวัดลำปาง ในวันเดียวกับที่สั่งซื้อ ขอความกรุณาจ่ายเงินก่อน 15.00 น. ทั้งนี้จึงควรจ่ายเงินก่อนไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมงก่อนเวลาจัดส่ง ถ้าไม่ถูกข้อแม้ข้างต้น ทางพวกเราอาจจะปฏิบัติการจัดส่งในวันทำการถัดไปในการโอนเงินเพื่อชำระค่าสินค้า และบริการ ลูกค้าควรเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆของทางแบงค์เอง(ถ้าหากมี)ในเรื่องที่ลูกค้าสั่งพวงหรีด ขอความกรุณาแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าภาพที่สามารถติดต่อได้ ให้แก่พวกเราด้วย เพื่อทางพวกเราจะได้พิจารณาเส้นทางและการันตีการจัดส่งกับทางคนรับได้อย่างแม่นยำ อนึ่งทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อความป้ายหรีดทุกกรณี ด้วยเหตุนี้ทางลูกค้าจึงควรตรวจสอบเนื้อความป้ายหรีด และสถานที่จัดส่งให้ถูกต้องก่อนทำการสั่งซื้อในเรื่องที่ลูกค้าสั่งช่อดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ หรือแจกันดอกไม้ ขอความกรุณาให้ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์ของคนรับที่สามารถติดต่อได้ พวกเราไม่รับจัดส่งเพื่อการเซอร์ไพรส์ทุกกรณี และทางพวกเราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเนื้อความภายหลังจากสั่งซื้อแล้วทุกกรณีในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ถ้าสถานที่จัดส่งอยู่ในพื้นที่ไกลห่าง อาจจะเป็นไปได้ว่าจะมีค่าพาหนะเพิ่มอีกในการจัดส่งช่อดอกไม้ แจกันดอกไม้ ตะกร้าดอกไม้ และพวงหรีดนั้น ลูกค้าจึงควรพิจารณาสถานที่จัดส่งให้แจ้งชัด ถ้าข้อมูลสถานที่จัดส่งบกพร่อง ทางพวกเราจะปัดความรับผิดชอบความย่ำแย่ใดๆก็ตามทั้งหมด