August 18, 2022

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3

พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 พวงหรีด วัดปริวาส พระราม 3 วัดปริวาสอยู่ริมลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยา ถนนหนทางพระราม 3 ซอย 30 เขตยานนาวา สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประจำตัวหรือรถไฟฟ้า BTS ได้ มีให้ไหว้พระทำบุญมอบสังฆทาน ให้อาหารปลา มีความร่มเย็น ต้นไม้เยอะมาก เหมาะสมกับการพักผ่อนหย่อนใจ   อดีตเป็นวัดที่เสื่อมโทรมมาก แทบไม่เหลือโครงเรื่องเดิมที่เคยเป็นวัดไว้เลย คาดว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่ยุคปลายกรุงศรีอยุทธยา แต่ก่อนเป็นเพียงแต่สำนักสงฆ์เล็กๆที่ได้รับการบูรณมาจาก พระยาเพชรพิชัย (เกษ) และพระยาราชการรบ(ทัต) ได้สร้างวัดไพชยนต์พลเสพย์ (วังหน้า) และวัดโปรดผมเชษฐาราม เมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วจึงได้มองเห็นวัดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่เสื่อมโทรมมาก ท่านทั้งคู่มีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและต้องการสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์จึงได้ซ่อมวัดตรงกันข้ามขึ้นให้เกิดความสวยสดงดงาม พระราชทานนามชื่อวัดว่า วัดปริวาสราชการรบ วัดปริวาสมีงานเทศการที่จัดเป็นประจำทุกปีขึ้นทุกปี ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดมีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยมาก จึงได้ตัดคำว่า ราชการรบ ออก ให้เหลือแต่คำว่า วัดปริวาส ตั้งแต่นั้นทำให้การวิวาทแทบไม่ให้มองเห็น จึงขึ้นชื่อติดปากกันถัดมาเรื่อยๆว่า วัดปริวาส เป็นต้นมา   วัดปริวาสมีอายุมากกว่า 200ปี อุโบสถหลังใหม่วัดปริวาส สร้างเมื่อ พ.ศ. 2551 มีประติมากรรมพุทธประวัติ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ด้านนอกอุโบสถเป็นโบสถ์ปูนปั้นสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เป็นศิลป์นานาชาติร่วมยุค มีรูปปั้น เทพดา นางฟ้า ตัวการ์ตูนต่างๆดังเช่น หมีพูห์ ปิกาจู ไม่กกี้เมาส์ วันพีช อื่นๆอีกมากมาย และที่ขึ้นชื่อว่าเป็น Unseen ของอุโบสถนี้คือ รูปปั้น เดวิด แบ็คเฮม ที่ฐานโบสถ์ และรูปปั้นต่างๆทั้งยังสมัยเก่า และยุคใหม่ ทำขึ้นเพื่อล่อใจให้ประชากรนชนรุ่นใหม่เข้าวัดเพื่อเป็นมงคล และได้ดูประติมากรรมที่สวยงามของสถานวัตถุของวัดปริวาสนี้ด้วย